Subsidie groen-economisch herstel landbouw

Investeren in groen-economisch herstel

Bent u landbouwer en wilt u uw bedrijf duurzamer maken? Wilt u bijvoorbeeld een plaatsspecifieke spuitmachine kopen? Dan kunt u misschien de subsidie Investeren in groen-economisch herstel krijgen. Jonge landbouwers kunnen een extra percentage subsidie krijgen.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor 38 soorten investeringen in 5 categorieën. Wilt u weten voor welke investeringen u subsidie kunt aanvragen? Bekijk de lijst met subsidiabele investeringen. Hierin staat ook bij elke categorie wat wel en niet subsidiabel is.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 35,5 miljoen. Wij verdelen dit in gelijke bedragen over 5 investeringscategorieën. Dat is € 7,1 miljoen per categorie.

Subsidiepercentages

U krijgt subsidie over de totale investeringskosten die u maakt. U kunt voor 60% van de kosten subsidie krijgen.  Is er binnen uw landbouwbedrijf een bedrijfshoofd jonger dan 41 jaar? Dan kunt u misschien meer subsidie krijgen. Jonge landbouwers kunnen voor 75% van de kosten subsidie aanvragen. Dit kan ook als de andere bedrijfshoofden 41 of ouder zijn.

Minimaal en maximaal subsidiebedrag

U vraagt voor uw investering minimaal € 25.000 subsidie aan. Dit betekend bij een subsidie van 60%, dat u een investering moet doen van minimaal €41.666,-. Bij 75% een bedrag van €33.333,-

Klik hier voor de Lijst met Investeringen

Lijst met Investeringen