Subsidie voor groen-economisch herstel

In de periode van 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022 is er subsidie aan te vragen. In de categorie ‘’investeren in groen-economisch herstel’’ is een budget beschikbaar van €35,5 miljoen euro. Per categorie is het budget € 7,1 miljoen.

In het kort:

• De subsidie bedraagt 75% voor jonge ondernemers onder de 41 jaar. Bent u 41 jaar of ouder? Dan bedraagt de subsidie 60% van de totale investeringskosten.

• De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 150.000.

• Dit houd in, dat de minimale investering bij 60% €41.666 is, en bij 75% €33.333 is.

• Er komt een shortlist beschikbaar waarin investeringen staan benoemd die onder de minimale investering mogen vallen.

• Je kunt voor maximaal 2 investeringen een aanvraag indienen.

• Toekenning van de subsidie word gegeven op basis van een puntensysteem.

• Voor de subsidieaanvraag dient de investering nog in het offerte stadium te zijn.

• De investering moet plaats vinden binnen 2 jaar na toekenning van de subsidie.


U kunt een subsidieaanvraag indienen voor investeringen gericht op:

A - precisiebemesting, precisiegewasbescherming, variabel poten / zaaien)

B - Digitalisering (softwaresystemen tbv teelt en bedrijfsvoering, bodemsensoren, vochtmeters, EC meters)

C - Water, droogte, verzilting (erosiestopper, greppelfrees, regelbare drainage, kistenwasser, veegmachines, bassins)

D - Duurzame bedrijfsvoering (elektrische machines, mestvergistingsinstallaties)

E - Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw (strokenteeltmachines, eco-ploegen, schijveneggen, zaaicombinaties, schoffels, woelers, rupsen, drukwisselsystemen)


Met ons complete assortiment kunnen wij u machines aan bieden die perfect aansluiten op uw wensen, en op de eisen van deze subsidieregeling.

Meer informatie over de subsidieregeleningkunt u vinden op:


https://www.vissersbv.com/pages/subsidie-groen-economisch-herstel-landbouw

of

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-groen-economisch-herstel-landbouw/investeren


Heeft u vragen of wenst u een offerte, neem dan gerust contact met ons op.


Wij helpen u graag!