Gewassensor voor geoptimaliseerde stikstofbalans


Hoe meer je weet, hoe minder je nodig hebt: AGXTEND™ ’s CropXplorer gebruikt een optische sensor om te berekenen wat de optimale stikstof hoeveelheid is voor het gewas. Het ondersteunt daarnaast ook variabele afgifte. Maar, de toepassingsgebieden zijn net zo gevarieerd als de landbouw zelf. Op basis van de meetwaarden van de CropXplorer kan het systeem ook gebruikt worden voor andere toepassingen, gewassen en variëteiten.


Toepassingsmogelijkheden:

 • Plaats-specifieke stikstofafgifte
 • Plaats-specifieke toediening van groeiregulatorens
 • Biomassa-afhankelijke toediening van droogmiddelen
 • Monitoren van gewassen en meten van stikstofopname
 • Stikstof toedienen (Op basis van de voorschriftskaart)Technische specificaties


De sensor van de CropXplorer gebruikt een actieve lichtbron en meet de weerkaatste straling van de gewassen. Op basis van de metingen en algoritmes, wordt direct de benodigde stikstofhoeveelheden bepaald. Het is mogelijk om real-time de juiste stikstofhoeveelheid toe te dienen. Via ISOBUS kan een kunstmeststrooiers of een spuit aangestuurd worden om stikstof toe passen op basis van de data van de CropXplorer.


De CropXplorer bepaalt naast de biomassa-index ook de stikstof-index van het gewas. De biomassa-indexapplicatie wordt gebruikt in vroege groeistadia tot het uitlopen van gewassen. Wanneer de bodem al bedekt is, wordt de IRMI gebruikt. De biomassa-index wordt gebruikt als een veiligheid, wanneer de sensor geen biomassa detecteert wordt er geen middel afgegeven in dit gebied. Nauwkeurige metingen bij elk groeistadium zorgt voor een grote hoeveelheid aan doseringen in verschillende gewassen.


Biomassa Index IBI (Isaria Biomassa Index): De Biomassa Index is gerelateerd aan de hoeveelheid bedekking van de gewassen ten opzichte van de bodem. Dit zorgt dat er bepaald kan worden of het gescande gebied eventueel beschadigd is door bevriezing, droogte of andere factoren. Stikstof Index IRMI (Isaria Reflectance Measurement Index): De stikstof-index is gerelateerd aan de hoeveelheid aanwezige chlorofyl in de gewassen. Hiermee kan bepaald worden of een gewas stikstof nodig heeft.


Door de variabele afgifte-toepassing, kan de hoeveelheid kunstmest, gewasbeschermingsmiddel of groeiregulator real-time door de CropXplorer gereguleerd worden. Dit betekent, bijvoorbeeld, een stikstofbalans in een perceel voor een uniformere groei – niet alleen binnen het perceel, maar op elke vierkante meter. Met de CropXplorer kan zowel vaste als vloeibare kunstmest variabel toegepast worden.


Met de CropXplorer is het mogelijk om automatisch plantgegevens met plaats-specifieke bodem informatie te combineren. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om de optimale hoeveelheid toe te passen in de verschillend condities binnen een perceel. Het systeem zorgt ervoor, op een eenvoudige manier, data terug te vinden door het in een ISOXML-bestand op te slaan. Dit databestand kan in de meeste Farm Management Information Systems (FMIS) opgeslagen worden, welke op de markt zijn.


De CropXplorer is eenvoudig te installeren op elk soort trekker, één enkel persoon is klaar in een paar minuten. Verschillende montagekitten zorgen ervoor dat de sensor op elk soort frontgewicht te monteren is of zelfs in de fronthefinrichting van elk soort trekker. De positie in de hefinrichting voor of op het frontgewicht zorgt ervoor dat de sensor beschermd is tegen stof en projecties voor optimale efficiëntie.


Belangrijkste kenmerken • Metingen van de plantengroei
 • Hoge meetkwaliteit
 • Zeer nauwkeurige meettechnologie tot wel 2000 metingen per seconde (De metingen worden samengevoegd tot 1 waarde (IBI/IRMI) per seconde
 • Robuuste en hoge kwaliteit van ledverlichting
 • Actief meetsysteem
 • Dag- en nachtmetingen mogelijk
 • Geen externe invloeden (tijdstip van de dag, dauw, zonnestraling, etc.)
 • Kaart overzicht
 • Nauwkeurig bemestingssysteem